Houd uw offshore helikopterplatform vrij van vogeluitwerpselen, 24 uur per dag, 7 dagen per week

De helikopterplatformen op offshore installaties zijn ideaal als broed- en voederplaats voor vogels. Helikopterplatformen behoren tot de weinige rustplaatsen in het gebied en er zijn vaak geen mensen aanwezig waardoor het de ideale rustplaats voor vogels is.

De aanwezigheid van vogels en uitwerpselen op de platformen is een wereldwijd erkend probleem dat de veiligheid van helikopterbewegingen en de werkwijze ervan ernstig in gevaar kan brengen.

Botsingen tussen vogels en helikopters komen regelmatig voor en platformnavigatiemarkeringen en –lampjes kunnen worden aangetast door vogeluitwerpselen en vogelresten.

De Bird Control Group heeft een oplossing ontwikkeld voor de bescherming van helikopterplatformen tegen vogels: De Aerolaser Helipad; een automatisch laser- en geluidssysteem dat vogels van het platform weghoudt en het helikopterplatform schoonhoudt.

Geschikt voor elk type helikopterplatform
Door het adaptieve karakter van de Aerolaser Helipad is configuratie op elk helikopterplatformtype en -vorm mogelijk. Het systeem overschrijdt de maximale dimensies voor heliplatformen CAP437 en ICAO niet. Door de omtrek van het heliplatform te configureren, kunnen autonome verjagende acties alleen worden uitgevoerd binnen de grenzen van het heliplatform. Projecties buiten het heliplatform worden hierdoor te allen tijde voorkomen.

Dubbel verjagende kracht
Er wordt gebruik gemaakt van laser- en geluidsverjagende technologieën voor optimale effectiviteit. Er zijn grondige tests uitgevoerd voor de combinatie van technologieën met de uitdagende zee-omstandigheden. Door beide methodes te combineren worden vogels met zowel visuele als audiovisuele signalen gestimuleerd wat leidt tot hoge effectiviteit en gewenning voorkomt.

Dier- en milieuvriendelijk
De Aerolaser Helipad is een schone en stille oplossing en volledig ongevaarlijk voor vogels. Het Wereld Natuur Fonds heeft onze technologie bekroond om haar effectiviteit, diervriendelijkheid en innovatie.

Lange termijn effectiviteit
De Aerolaser Helipad behoudt na verloop van tijd zijn verjagende effect door bewezen lasertechnologie en zeer effectieve geluidsverspreiding in een gerandomiseerde reeks toe te passen.

De Aerolaser Helipad

De Aerolaser Helipad biedt de offshore-industrie een oplossing voor vogelproblemen op heliplatformen, gebaseerd op een geïntegreerde benadering van hardware, software en service. De onderdelen van de Aerolaser Helipad hebben de hoogste internationale standaard om cruciale werkzaamheden te waarborgen. Dit resulteert in een zeer innovatief en duurzaam systeem.

Het principe van vogelverjaging met een laserstraal is geïnspireerd door de natuur. Vogels nemen de naderende laserstraal waar als een fysiek object. Dit doet een beroep op het overlevingsinstinct waardoor vogels wegvliegen. De constante aanwezigheid van bewegende laserstralen houdt gebieden 24 uur per dag vogelvrij.

Waarom kiezen voor de Aerolaser Helipad:

  • 24/7 preventie van vogels op het heliplatform

  • Geschikt voor elk type helikopterplatform

  • Veilig voor luchtvaart, mensen en vogels

  • Combinatie van laser en geluid voor de hoogste verjagingseffectiviteit

  • Het systeem is ontworpen volgens strikte ATEX-standaarden

  • Conform UK CAA CAP437

  • Conform ICAO Annex 14

De Aerolaser Helipad

Verlaag verplichte kosten en verhoog levensduur
Verlaag de schoonmaakkosten van het heliplatform en voorkom slijtage aan de markeringen, het oppervlak en de structuur.

Verhoog veiligheid
Veilig landen voor helikopters door het verminderen van botsingen tussen de helikopter en vogels en het voorkomen van afbreken van landingen.

Werkwijze bevorderen
Lokale gezondheidsomstandigheden behouden door vermindering van uitwerpselen en gladde heliplatformen.

Naleving van offshore-regels en voorschriften.

CONFORM BURGERLUCHTVAARTAUTORITEIT VAN HET VK CAP 437

ERKEND DOOR ATEX

CONFORM ICAO ANNEX 14

Veiligheid is onze prioriteit

De Aerolaser Helipad is uitgerust met unieke veiligheidsfuncties zodat te allen tijde een veilige werkwijze wordt gewaarborgd.

Bird Control Group heeft jaren aan onderzoek gewijd om de ultieme laserstraal te ontwikkelen. Dit is verwezenlijkt door een combinatie van uiterst precieze optiek, filtratie en lichtfrequenties toe te passen. Het resultaat is een uitzonderlijke prestatie in vogelverjaging terwijl oogveiligheid en veiligheid voor vogels in acht wordt genomen.
Het gepatenteerde Horizon Safety System voorkomt dat de laser van de Aerolaser Helipad buiten de omtrek van het heliplatform schijnt zodat een veilige werkwijze wordt gewaarborgd.
Bediening in controlekamer op afstand en lokale stopknop.

Vogelverjaging op zee installatie video’s

Neem contact op voor meer informatie