Geen afschot, maar verjagen met laser

De Partij voor de Dieren vraagt het Gelders college tijdens de rondvraag bij de commissie Landelijk gebied of ze bereid is een laserproef te starten in plaats van ganzen af te schieten.

Eind april heeft Provinciale Staten een brief ontvangen van een bewoonster in Dieren Zuid aan de grens van de Uiterwaarden van de IJssel. De bewoonster spreekt zich in de brief uit over geluidsoverlast door het afschieten van ganzen, wat voornamelijk in het weekend plaatsvindt. Dit is uitermate storend voor de omwonenden. Bij de jacht worden ook andere vogels en dieren met jongen verjaagd, niet alleen door het geknal, maar ook door het met honden betreden van gebieden. Ganzen worden aangeschoten, maar leven vaak nog een aantal dagen wat veel onnodig lijden met zich meebrengt. Sommige ganzen overleven, maar kunnen nooit meer vliegen.

Faunabeheereenheid Gelderland

De jacht gebeurt onder het mom van schade aan landbouwgewassen. Volgens de Faunabeheereenheid Gelderland is deze relatie niet altijd te leggen en is er op de locatie geen specifiek schadeperceel bekend. Ganzen worden in Dieren Zuid afgeschoten om de nagestreefde jaarlijkse aantallen gedode ganzen te behalen. Het afschieten van ganzen heeft bovendien nauwelijks effect, want de ganzen keren enkele uren na de jacht terug op dezelfde locatie.

Partij voor de Dieren vraagt het college

De Partij voor de Dieren vraagt het college of zij bereid is een proef met laserstralen te starten op deze locatie. Deze diervriendelijke alternatieve methode geeft minder overlast voor omwonenden en is een minder wrede methode voor het bestrijden van ganzen en voorkomt bijkomende schade voor andere vogels met nesten en in het gebied voorkomende zoogdieren.

Update na de vergadering

Gedeputeerde Van Dijk reageerde op onze rondvraag dat ganzen verjagen met een laser nooit genoeg is, en dat afschot onvermijdelijk is. Op onze opmerking dat afschot niet effectief is, omdat de ganzen weer terugkeren naar dezelfde locatie werd niet ingegaan. Volgens de voorzitter was het niet de bedoeling dat er discussie ontstond. Daarnaast verwees Van Dijk naar de mededelingenbrief waarin vermeld wordt dat het college het Faunabeheerplan Ganzen ontvangen heeft van de Faunabeheereenheid. Het college zal het faunabeheerplan de komende weken beoordelen en een ontheffing opstellen, waarna het ter visie wordt gelegd.

Bron: Partij voor de Dieren, statenfractie Gelderland, mei 2014