Groningen: diervriendelijke aanpak ganzenproblematiek

De Dierenbescherming is blij met opnieuw een diervriendelijke maatregel om de ganzenproblematiek aan te pakken. Met het inzaaien van witte klaver startte gedeputeerde Van der Ploeg (Groningen) een experiment bij het Schildmeer in Tetjehorn. Met deze maatregel, waarmee men ganzen weglokt van kwetsbare gebieden, moet de ganzenschade afnemen zonder de vogels af te schieten.

Provincie Groningen wijkt af van de landelijke lijn en kiest voor een natuurlijkere en diervriendelijkere aanpak. Van der Ploeg: “Ganzen horen bij Groningen. De toename valt hier mee, maar verstoort wel het natuurlijk evenwicht. Dit willen wij op een natuurlijke manier herstellen. Massaal afschieten of vergassen is niet ons antwoord. Al was het maar omdat de populaties zich daarna snel herstellen.”

Experiment

Tegen schade van ganzen zijn al veel maatregelen geprobeerd. Van afschieten tot verjagen met lichtflitsen. In het experiment combineert de provincie meerdere instrumenten. Door prikken van eieren en ruimte geven aan natuurlijke vijanden, worden minder eieren uitgebroed. De opgroeigebieden voor kuikens worden minder aantrekkelijk gemaakt en omliggende akkers worden slechter bereikbaar, bijvoorbeeld door braamstruiken te planten.

Weglokken

Waar de vogels niet welkom zijn komen minder ‘lekkere’ gewassen en worden verjaagmiddelen ingezet zoals een Agrilaser. Tegelijk probeert men ganzen te lokken naar speciale gebieden door witte klaver in te zaaien. Met de kennis die partijen opdoen in het experiment kan een grootschaliger plan van aanpak gemaakt worden.

Bron: Dierenbescherming