Laserstraal tegen ganzen

Nederland is een ganzenland. In ons land overwinteren letterlijk miljoenen ganzen en in het voorjaar broeden hier ook honderd duizenden ganzen. Maar niet iedereen is daar blij mee. Boeren claimen schade aan hun grasland. Het Faunafonds vergoedt die schade tot nu toe, mits een boer moeite heeft gedaan om de vogels te verjagen. Sinds enige tijd is daarvoor een nieuw ‘wapen’ in de handel: de Agrilaser.

Laserlamp

De Agrilaser is een soort zaklamp waar een brede, groene laserstraal uit komt. de lichtbundel is onschadelijk. Uit onze praktijktest blijkt dat ganzen, eenden en meeuwen er een uitgesproken hekel aan hebben. Van honderden meters afstand gaan ze op de wieken als je met de laser op de vogels schijnt. Tegelijk: meerkoeten trekken zich helemaal niets aan van de laserstraal en gaan door met waar ze mee bezig waren.

Hulpmiddel

Vogelbescherming Nederland erkent dat de laser een hulpmiddel kan zijn voor boeren om ganzen te verjagen, maar benadrukt dat er vooral moet worden gezorgd voor voldoende land waar de vogels wél welkom zijn. Nederland heeft immers een internationale verantwoordelijkheid voor deze vogels.

Bron: VARA Vroege Vogels