Minder schade door rustplek voor ganzen

Omdat provincies met rustgebieden voor zomerganzen minder last hebben van schade aan gewassen dan andere provincies, is er ook minder afschot van dieren ‘noodzakelijk’. Dat blijkt uit een onderzoek van studente Dominique Visser in opdracht van de Dierenbescherming.

Inventarisatie

Dominique Visser, studente Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool InHolland in Delft, maakte een inventarisatie van hoe provincies omgingen met zomerganzen in de periode van 2009 tot en met 2012. Als we deze gegevens naast de schadecijfers aan gewassen uit het Faunafonds leggen, blijkt dat in provincies met rustgebieden voor zomerganzen – waar jagen verboden is en nesten niet mogen worden verstoord – minder schade aan gewassen voorkomt. Om die reden is er minder afschot ‘noodzakelijk’ dan in provincies met vergelijkbare hoeveelheden ganzen zonder rustgebieden.

Verder blijkt uit de inventarisatie dat de provincies nauwelijks diervriendelijker alternatieven voor het doden van ganzen inzetten en de monitoring door faunabeheereenheden veel te wensen over laat. Een teleurstellende conclusie, vindt de Dierenbescherming.

Advies

In het rapport staan aanbevelingen waarmee de provincie en faunabeheereenheden hun beleid en uitvoering kunnen verbeteren, zodat zowel mens als dier hiervan profiteert. Het gaat met name om het instellen van ganzenrustgebieden en het beschikbaar stellen van diervriendelijker verjaagmiddelen en het beter monitoren van alle ingezette middelen en hun effectiviteit in het verminderen van schade.

Zonnige toekomst?

Het rapport ‘Zonnigere toekomst voor de zomergans?’ van Dominique Visser wordt vandaag door de Dierenbescherming naar de provincies gestuurd. Benieuwd naar de situatie in uw provincie? Bekijk de kaartjes met het aantal ganzen per provincie, hoeveel schade er geregistreerd is, hoeveel dieren er afgeschoten zijn en hoeveel diervriendelijker alternatieven er zijn ingezet.

Bron: Vroege Vogels, juni 2014