Vogels wennen snel aan de traditionele methoden om ze uit boomgaarden te verjagen. Vaak is vogelwering op basis van geluiden of visuele methoden maar hooguit twee weken effectief. Om een periode van meerdere weken te overbruggen, moeten vogelweringstechnieken worden afgewisseld. Onlangs werd een nieuwe methode geïntroduceerd: laserlicht. Vogels zouden niet aan de lichtstralen wennen, waardoor deze techniek langduriger gebruikt kan worden. De eerste ervaringen van telers zijn positief en de resultaten van een onafhankelijk onderzoek in Nederland zijn hoopgevend.

Het Nederlandse bedrijf Bird Control Group heeft een speciale laser ontworpen voor het verjagen van ongewenste dieren op agrarische bedrijven. Vooral vogels hebben grote schrik van de groene laserstralen.

Lasertechniek

De Bird Control Group heeft nu een speciale laser ontwikkeld voor agrarische toepassingen: de Agrilaser. Door bepaalde frequenties van de Agrilaser zien mensen de gerealiseerde laserstraal als groen licht. Echter, een ander deel van het laserlicht valt buiten het zichtbare spectrum voor de mens. Bij juiste toe- passingen en het hanteren van de gebruiksvoorschriften zijn deze laserstralen ongevaarlijk voor mensen. De stralen van de Agrilaser werken vooral in de ochtend, ’s avonds en bij bewolkt en mistig weer. Bij zonnig weer is er te weinig contrast met de omgeving en wordt het bereik een stuk kleiner.

Effect op vogels

Vogels ervaren het laserlicht als een fysieke bedreiging die vergelijkbaar is met het wegjagen van vogels met een bepaald voorwerp. Ook is gebleken dat vogels niet wennen aan het laserlicht. Door met enige regelmaat de laserstralen door een boomgaard te sturen, worden de vogels steeds weggejaagd. Na een bepaalde tijd zullen de vogels niet meer terugkomen.

Het Nederlandse CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau dat in 2014 onderzoek heeft verricht naar de effecten van de lasertechniek in boomgaarden. Een van de conclusies aan het einde van het seizoen was dat er nauwelijks of geen schade meer was waargenomen die was veroorzaakt door kraaiachtigen.

Twee uitvoeringen

De Bird Control Group brengt twee uitvoeringen van de Agrilaser op de agrarische markt. Met de handheld Agrilaser moet een teler twee tot drie keer per dag door de boomgaard lopen, waarbij hij natuurlijk vooral de plaatsen bezoekt die geliefd zijn bij de gevreesde vogels. Hierbij moet de teler ook letten op de optimale gebruikstijdstippen van het apparaat. De handheld Agrilaser kost ongeveer € 650,- en is vrij eenvoudig gebruiksklaar te maken. De meest interessante uitvoering lijkt de Agrilaser Autonomic, ook wel de vogelverjaagrobot genoemd. Met behulp van een laptop en speciale software kunnen de contouren van een perceel worden vastgelegd die door de laser moeten worden beschenen. Hierbij wordt dan onder meer rekening gehouden met wegen, bebouwing en favoriete bezoekplaatsen van de vogels. Ook kunnen de tijden worden ingesteld waarop de laser actief zal zijn. Nadat het programmeren is afgerond, kan de laptop worden losgekoppeld en werkt het apparaat autonoom. Het apparaat wordt op een verhoging geplaatst zodat de laser over de bomen kan schijnen.

De stroomvoorziening van de Agrilaser Autonomic kan met behulp van een netstroomaansluiting, accu of zonnepanelen worden geregeld. Bij de optimale gebruiksomstandigheden heeft de Autonomic een bereik van maximaal 2.000 meter. Overdag bij zonnig weer is dat slechts 300 meter. Daardoor varieert de te bewerken oppervlakte van 100 tot ruim 1.000 hectare. De Autonomic kost ongeveer € 5.000,- inclusief software. In Nederland verzorgt de Bird Control Group het programmeren van dit apparaat.

Praktijkervaringen

In het dorp Welsum, gelegen aan de rivier de IJssel in de Nederlandse provincie Overijssel, heeft Arnold Bosgoed een fruitbedrijf van ongeveer 20 hectare met appel- en perenteelt. Vanuit de provincie kreeg hij de mogelijkheid om de Agrilaser Autonomic uit te proberen, samen met het eerder in dit artikel genoemde kennis- en adviesbureau CLM. Op verzoek van de fruitteler is tijdens de proefwaarnemingen het werkgebied van dit apparaat aangepast en werd de laser vooral gericht op een lichtmast met daarin een grote groep kraaien. Vanuit de lichtmast streken de kraaien neer op zijn fruitbomen. Door de laser zijn de kraaien steeds uit de lichtmast verjaagd, waardoor de overlast van de kraaien in zijn boomgaard verdween. En daar was Bosgoed natuurlijk zeer tevreden mee. Gezien de lage prijzen van het fruit op dit moment, ziet Bosgoed voorlopig af van de aankoop van een Agrilaser. “Als er volgend teeltseizoen weer overlast van kraaien ontstaat, ga ik zeker overwegen om een Agrilaser aan te schaffen. Met eigen ogen heb ik kunnen zien hoe e!ectief het apparaat is tegen kraaien. Het effect op een aantal zangvogels zal nog moet blijken”, aldus de fruitteler.

Bird Control Group

De Agrilaser – in de uitvoeringen Handheld en Autonomic – is ontwikkeld door de Bird Control Group uit het Nederlandse Delft. Dit is een snel groeiend bedrijf dat zich vooral richt op het vervaardigen van vogelverjaagsystemen voor de agrarische sector, de luchtvaart en de industrie. Het bedrijf is ontstaan vanuit het programma Yes!Delft dat oud-studenten van de Technische Universiteit stimuleert om innovatieve producten op de markt te brengen.

Bron: De Fruitteeltkrant