Zijn ganzen welkom of geven ze overlast?

Tijdens een goed bezochte ganzenmiddag op 16 februari in de Witte Zwaan in Eck en Wiel, georganiseerd door de Partij voor de Dieren, gingen dierenliefhebbers, boeren en jagers met elkaar in discussie over ganzen. In zijn inleiding stelde Joop de Jonge, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren in Buren, de volgende vraag: “Zijn ganzen welkom of geven ze overlast?” Vraag het een dierenliefhebber en het antwoord zal zijn dat ganzen prachtige dieren zijn die horen bij het rivierenlandschap. Vraag het een boer en het antwoord zal zijn dat grote aantallen ganzen hun graslanden kaalvreten.

Er waren zes sprekers, Joop de Jonge en Niko Koffeman over de visie van de Partij voor de Dieren op de ganzen(jacht) en Evert J. Oskam, secretaris van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek, over de visie van de boeren. Vervolgens werden door drie sprekers alternatieve manieren voor verjagen getoond.

Doden van ganzen

Tot nu toe wordt het doden van grote aantallen ganzen als ‘oplossing’ gekozen maar de Partij voor de Dieren wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt. Doden helpt niet want zolang er voedsel is en goede (veilige) nestgelegenheid zullen er nieuwe ganzen blijven komen. Alternatieven voor het doden, zoals verjagen naar gebieden waar ze geen schade aan landbouwgewassen kunnen aanrichten, en stoppen met de jacht op vossen (de natuurlijke vijand van de gans) zijn diervriendelijk en veel effectiever aldus de Partij voor de Dieren.

Ruim tien jaar geleden zijn ganzenfoerageergebieden ingericht waar de ganzen met rust gelaten zouden worden. Alle vruchtbare gebieden werden landbouwgrond en de overblijvende stukjes grond waar weinig eetbaars wilde groeien waren voor de ganzen. Die mochten eten op een dorre zandvlakte en in onkruidwoestijnen. Op die manier is het geen wonder dat het project is mislukt.

In het Burense deel van het rivierengebied zijn de meeste uiterwaarden nog prima leefgebieden voor ganzen maar andere uiterwaarden raken steeds meer overwoekerd met ruigte.

Er komen steeds meer methoden om de ganzen op een diervriendelijke manier te verjagen. Bijvoorbeeld met een laserstraal die al door enkele aanwezige boeren werd gebruikt. Of een automatisch bewegende draad die momenteel wordt getest in een proefopstelling in Overijssel.

preventie is belangrijker dan verjagen

Alle aanwezigen waren het erover eens dat landbouwschade door ganzen zoveel mogelijk voorkomen moet worden, preventie is belangrijker dan verjagen. De voorgestelde herinrichting van de uiterwaarden voor de gans werd door alle aanwezigen als een goede oplossing gezien. Pas dan kan de natuurlijke balans zich gaan herstellen. Ook werd duidelijk dat er niet “één oplossing” bestaat. Het ombuigen van de geldstromen (van schadevergoeding naar verjaging) lijkt een belangrijke voorwaarde om een einde maken aan de overlast die in sommige gebieden wordt ondervonden.

Na afloop van de bijeenkomst werd er nog lang nagepraat. Jagers en dierenliefhebbers van de Partij voor de Dieren kwamen tot de conclusie dat ze het wel nooit met elkaar eens zouden worden over het nut en de noodzaak van de jacht. Maar met elkaar in gesprek gaan kan nuttig zijn om te zorgen dat er wat meer begrip komt voor elkaars standpunten.

Bron: Stadtiel.nl