Gedeputeerde Han Weber en Robert Molenaar en Rielle van Duin van Animal Rights spraken op vrijdag 6 november met elkaar over de ganzenproblematiek. Animal Rights bood symbolisch handtekeningen aan tegen het afschieten van ganzen.

In een prettig gesprek wisselden de gedeputeerde en de vertegenwoordigers van Animal Rights hun standpunten uit over hoe de ganzenproblematiek aan te pakken. Sinds 2005 is het aantal ganzen in Nederland gegroeid van 55.000 naar 150.000 in 2012 en dat levert veel schade op aan landbouwgewassen, maar ook aan natuur. De schadevergoeding voor opgevreten landbouwgewassen is inmiddels opgelopen tot een jaarlijks bedrag van €1 miljoen. Animal Rights was het niet met de provincie eens dat de maatregelen waaronder het afschieten van ganzen tot een nieuw evenwicht leiden met minder ganzen en minder schade aan natuur en landbouw.

Beide partijen onderstreepten dat nieuwe natuurgebieden minder aantrekkelijk moeten worden voor ganzen en dat er continu gekeken moet worden of er nieuwe alternatieve methoden beproefd zijn om ganzen te verjagen of te verminderen.

Hoe verder?

Animal Rights start met een pilot waarbij zij laserstralen gebruiken voor het verjagen van ganzen. Gedeputeerde Weber gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn naar de resultaten. Ook deed Animal Rights een oproep om meer te communiceren over de stappen die terreineigenaren moeten nemen voordat besloten wordt om ganzen af te schieten.

Bron: Provincie Zuid-Holland